Vlaamse Stam 2024 nr 2

Image: 
Vlaamse Stam 2024 nr 2

Vlaamse Stam 2024 nr 2

Het themanummer over de Franse tijd (1795- 1814) rolt van de pers.
Een bewogen tijdperk met heel wat omwentelingen en de installatie van een nieuwe maatschappelijke orde.
Nieuwe tijden, nieuwe bronnen en nieuwe zoekstrategieën voor genealogen: de invoering van de burgerlijke stand, volkstellingen, militaire dienstplicht, soldaten van Napoleon in den vreemde, enz.
Een periode met heel wat boeiende en soms bloedige verhalen over politieke strijd, de Boerenkrijg, brigands, deserteurs en dienstweigeraars.
Een tijd ook met zware belastingdruk, plagerijen en pesterijen tegen adel en geestelijkheid, de verkoop van kerk- en kloostergoederen.

Een bloemlezing met heel wat zoektips voor de familiekundige..