Vlaamse Stam 2023 nr 4

Image: 
Vlaamse stam 2023 nr 4

Vlaamse Stam 2023 nr. 4

Het vierde en laatste nummer van Vlaamse Stam 2023 is zonet verschenen. Het werd een themanummer rond notariaatsarchieven, met bijdragen van deskundigen uit de praktijk, zowel notarissen als archivarissen. Hoe wordt notariaatsarchief gevormd en wat zijn de regels voor bewaargeving aan het rijksarchief? Welke genealogische bronnen vind je in notariaatsarchief?

Een verwant archief is dat van de Patrimoniumdocumentatie, misschien minder bekend.

De ontsluiting van het omvangrijke notariaatsarchief is een werk van lange adem, maar o zo belangrijk voor genealogen.

sHier alvast een overzicht van beschikbare bewerkingen en inventarissen.