Waar was Wat - Straten van de Brusselse Vijfhoek tot 1866

Deze atlas toont ons de straten van de Brusselse Vijfhoek van de middeleeuwen tot 1866. Acht kaarten (7 historische + 1 gecompileerde) tonen ons de ligging van de straten in een bepaalde periode. Daarnaast is er de tweetalige alfabetische tabel (Nederlands/Frans) met alle straatnamen, hun varianten en verwijzing naar hun locatie op de kaarten.

1. Via mail: ingeborg.jorissen@gmail.com

2. Telefonisch: 0477/805824

Het bestelde werk zal eind december gedrukt zijn en wordt daarna zo snel mogelijk verzonden.

Wie bij dit werk ook graag het voorgaande werk ‘Waar was Wat—Toponiemen van de Brusselse Vijfhoek tot 1830’ bestelt, kan dit aan een pakketprijs doen van €86 (inclusief verzendkosten). Deze pakketprijs blijft ook na de
voorintekenperiode geldig.

!!! De bestelling kan enkel geplaatst worden mits voorafbetaling van het juiste bedrag (€50 - €55 of €86) op rekening
BE 80431477658177 van Carad Consultants bv, met vermelding van ‘uw naam + Stratenatlas’ óf ‘uw naam + Pakket’.

Auteur(s): 
Ingeborg Jorissen
Jaar van uitgave: 
2021
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
355