Vinderhoute Wettelijke Passeringen deel I: 1607-1643

Als medewerker aan de geschiedenis van Vinderhoute was het maar normaal dat zoveel mogelijk archiefstukken geraadpleegd werden. Geraadpleegd slaat terug op lezen en/of transcriberen en/of samenvatten om dan de gevonden informatie te verwerken in een doorlopende tekst. Het zou jammer zijn mochten al de getranscribeerde teksten in de kast blijven liggen. Ze bevatten heel wat interessante informatie voor een familiegeschiedenis.

De staten van goed van Vinderhoute werden uitgegeven in twee delen. Deel I bevat de staten van goed verleden voor de wethouders van Vinderhoute van 1583 tot 1733 en deel II behandelt de periode 1734-1795.

Onder de naam wettelijke passeringen werden heel wat soorten akten, overeenkomsten geregistreerd: verkoopakten, leningen, huwelijkscontract, testamenten, borgstellingen, voogdijstelling, “donatie intervivos” of schenkingen onder levenden, renunciaties en emancipaties.

Dit deel bevat de transcriptie van drie registers van de wettelijke passeringen van de parochie en heerlijkheid Vinderhoute, Merendree en Belzele (Lovendegem-Evergem). Register 98 (1607–1610), register 99 (1610–1623) en register 100 (1632–1643). Het werk sluit af met een index.

Auteur(s): 
Luc Neyt
Jaar van uitgave: 
2018
Prijs: 
19,00 euro
Ledenprijs: 
19,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Vinderhoute
Periode in publicatie: 
1607-1643
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
250