Theophiel Buyse in de Eerste Wereldoorlog

“Theophiel Buyse in de Eerste Wereldoorlog”, een getuigenis aan de hand van zijn geschriften. Fons Das schenkt in deze publicatie aandacht aan een vergeten groep mensen tijdens de Eerste Wereldoorlog, de krijgsgevangenen. Theophiel is maar één van de velen, maar is er toch in slaagde contact te blijven hebben met familie en vrienden op het thuisfront. Niet enkel Theophiel zag af van zijn gevangenschap, zijn vriendin bleef hem al die tijd trouw schrijven en hopen dat alles wel zou goed komen. Alle brieven zijn opgenomen in dit werk evenals zijn dagboek. De bijdrage van Carlos Heytens plaatst Theophiel in een stukje militaire geschiedenis waarin hij een klein onderdeeltje was. 

Deze postume publicatie van Fons Das werd door Paul Callens en Luc Neyt in een persklare vorm gegoten met bijhorende plaats- en namenindex.

Auteur(s): 
Fons Das
Jaar van uitgave: 
2018
Prijs: 
15,00 euro
Ledenprijs: 
15,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Tieltse
Periode in publicatie: 
1914-1918
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
198