Parochieregisters van Aarsele: overlijdens 1627-1796

De publicatie van de overlijdens van Aarsele start halfweg oktober 1627 om te eindigen eind december 1796. In die periode overlijden in Aarsele 6.859 kinderen en volwassenen. De enige overlijdens die ontbreken zijn die van de kinderen (niet-communicanten) tussen 8 juni 1768 en 5 januari 1776. De overlijdens van de kinderen worden tot januari 1796 en deze van de volwassenen tot augustus 1796 nauwkeurig door de pastoor bijgehouden.

Naast de familienaam, die in deze publicatie alfabetisch wordt opgenomen, wordt ook de voornaam, de overlijdens- en de begrafenisdatum vermeld. Als de naam van de vader en de moeder van de overledene gekend zijn, worden deze vermeld. In de kolom “naam echtgeno(o)t(e)” wordt de naam van de persoon genoteerd. Belangrijk is ook de leeftijd bij het overlijden en de bladzijde waar de akte kan teruggevonden worden in het origineel register.

De kolom opmerkingen bevat allerlei interessante informatie over de overledene zoals de plaats van begraving in de kerk, als het hier gaat over een weduwe of weduwnaar, als het kind overlijdt direct na het dopen, de afkomst of geboorteplaats en de oorzaak van overlijden. Bij enkele staat vermeld ‘verdronken’ en van december 1647 tot mei 1648 overlijden 33 personen waarvan 17 of 51,5% aan de pest. In 1794 sterven 21 personen van de 54 of 38,9% aan de dysenterie of besmettelijke darmontsteking (buikloop). Iemand die in Aarsele overlijdt en er niet woont, wordt genoteerd als zwerver en wie niet over de financiële middelen beschikt wordt als arm bestempeld. Sommige tweelingen sterven kort na hun geboorte en in bepaalde gevallen wordt de moeder bijgestaan door een vroedvrouw.

Auteur(s): 
Frans Neirinck
Jaar van uitgave: 
2018
Prijs: 
23,00 euro
Ledenprijs: 
23,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Aarsele
Periode in publicatie: 
1627-1796
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
365