Liber animarum parochiae Zichenensis de anno 1634 (bewerking en gezinsreconstructie)

Vzw heemkring Averbode publiceert een gezinsreconstructie van de bevolking van Zichem uit 1634. Ze is gebaseerd op een telling van "de zielen" (parochianen) in de parochie Zichem en ze is zeer interessant omdat ze de eerste helft van de 17de eeuw helpt ontsluiten voor Zichem. Voor deze periode waren er geen akten bekend in de Klappers Zichem uit 1994. Ondertussen zijn er overgeschreven akten opgedoken voor de dopen van 1585-1640 en 1672-1729, voor de huwelijken van 1588-1640 en voor de overlijdens van 1620-1676. Deze gegevens zijn raadpleegbaar in het Rijksarchief te Leuven.

Het Liber animarum samen met deze recent bekend geraakte akten laten toe om een interessante reconstructie van de bevolking te maken. Dat is waar wij in deze uitgave een aanzet toe geven. De gegevens zijn echter niet steeds eenduidig en zullen soms nog via andere bronnen moeten bevestigd worden. Enige voorzichtigheid en kritische zin is dus geboden! Tot op heden is daar voor deze periode in Zichem eerder weinig studie gebeurd bij gebrek aan basismateriaal. Nu dit voorhanden is kunnen onderzoekers stilaan meer en meer details boven spitten.

Naast de pure naamsgegevens hebben we ook geprobeerd om het tijdskader een beetje te schetsen aan de hand van beschikbaar tekstmateriaal. Op die manier gaan de namen in de lijst misschien een beetje leven.

Auteur(s): 
Eddy Exelmans
Jaar van uitgave: 
2014
Prijs: 
6,50 euro
Ledenprijs: 
6,50 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Zichem
Periode in publicatie: 
1600-1650
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
66