Le nom de famille « Nachtergaele » et ses variantes en France

De spreiding van de familienaam Nachtergaele in Vlaanderen tot de XVIde eeuw werd reeds jaren geleden grondig gedocumenteerd door Flor Nachtergaele. Ook in Nederland (Hans Nagtegaal), Henegouwen (Jean-Pierre Nactergal) en in Vlaanderen na de zestiende eeuw (Freddy Nachtergaele) werden studies van de familienaam ondernomen. Deze publicatie behandelt de migraties en afstammelingen van personen met de naam Nachtergaele (of een variant zoals Nachtegael, Acthergalle etc..) naar en in Frankrijk in het algemeen en in Frans Vlaanderen in het bijzonder. De studie is in het Frans geschreven.

Auteur(s): 
Freddy O.F. Nachtergaele
Jean-Pierre Nactergal
Jaar van uitgave: 
2021
Prijs: 
0,00 euro
Ledenprijs: 
0,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Frans Vlaanderen
Oost Vlaanderen
West Vlaanderen
Henegouwen.
Periode in publicatie: 
1550-2019
Gegevensdrager: 
Electronische verzending
Aantal pagina's: 
89