Landboek van Dentergem anno 1652

In 2020 werd gestart met de restauratie van het landboek van Dentergem uit de 1652. Elisabeth Blancke (archivaris) en Chris Folens (archiefvrijwilliger) van het gemeentearchief van Dentergem zorgden voor een transcriptie. Een huzarenstukje dat 4 jaar later resulteerde in  288 bladzijden die nu als boek te koop zijn.

INFO OVER GRONDBEZIT

In de 16e tot 18e eeuw worden landboeken opgemaakt als basis voor belastingheffing in plattelandsgemeenten. Een landboek bevat een overzicht van alle percelen grond met de vermelding van ligging, bebouwing, oppervlakte, grondgebruik (akkerland, weide, bos, enz.), eigenaars, pachters en eventueel de fiscale waarde. Het geeft dus een volledig beeld van grondbezit en gebruik van een gemeenschap en is daardoor een uitermate interessante bron voor de lokale geschiedenis.

TEKST EN TAFELS ZORGVULDIG GETRANSCRIBEERD In 2020 werd opdracht gegeven tot de restauratie van het landboek van Dentergem dat zich tot op dat moment in een niet hanteerbare slechte staat bevond. Daarom werd beslist het te ontsluiten en te transcriberen, een intensief werk. De transcriptie werd gemaakt door Elisabeth Blancke en Chris Folens, respectievelijk archivaris en archiefvrijwilliger van het gemeentearchief van Dentergem. Het resultaat is een verzorgde transcriptie van zowel de tekst als de tafels. De tafels werden in twee overzichtelijke tabellen verwerkt, zowel per beluik als per eigenaar met toevoeging van de oppervlakten in onze moderne maten.

PROJECTIES BELUIKEN & RESTAURATIEVERSLAG ALS TOEMAATJE Aangezien het landboek van Dentergem geen kaarten bevat, maakte Dentergemnaar Geert Desmet mooie projecties van de beluiken op hedendaagse kaarten. Zo kunnen de gronden en straten heel duidelijk gesitueerd worden. Tot slot bevat de uitgave het uitgebreide verslag van de restauratie door boekrestauratrice Monique Rappé uit Ramskapelle.

 

Auteur(s): 
Chris Folens
Elisabeth Blancke
Jaar van uitgave: 
2024
Prijs: 
30,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Dentergem
Periode in publicatie: 
1652
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
288