Index op de moderne parochieregisters Aarsele 1900-1915

Familiekunde Vlaanderen regio Tielt (FV-Tielt) streeft ernaar om de moderne parochieregisters van alle parochies van hun werkgebied in kopie of digitaal aan hun bezoekers te kunnen aanbieden. Ten behoeve van de familiekundige klapperde de heer Fons Das de moderne parochieregisters van Aarsele: dopen, huwelijken en overlijdens van 1900 tot 1915 in gezinsfiches. Door een slepende ziekte kon Fons dit werk niet afwerken. Paul Callens en Luc Neyt hebben dan aan de hand van zijn computerfiles dit afgewerkt. Onze dank gaat uit naar de familie die de computerfiles van Fons ter beschikking stelde voor verder verwerking.
Deze alfabetische index is een vervolg op het prachtige werk van de heer Frans Neirinck die de parochieregisters van Aarsele: dopen 1609-1795, huwelijken 1627-1795 en overlijdens 1627-1796 nauwkeurig bewerkte in een Excelbestand op naam van de man en de vrouw.

Auteur(s): 
Fons Das (+)
Paul Callens
Luc Neyt
Jaar van uitgave: 
2019
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Aarsele
Periode in publicatie: 
1900-1915
Gegevensdrager: 
Boek