Handboek deken Jan de Mol van Tielt van 1627-1639 en van 1639-1656

Op 26 november 1657 overleed Jan de Mol, deken van Tielt sedert september 1616. In het stadsarchief van Tielt (SAT) en in het decanaal archief van Tielt (DAT) bevinden zich heel wat documenten van zijn hand. Zijn handboek in twee volumes (DAT 114 en DAT 115) wordt bewaard in het archief van de Tieltse dekenij. Voor de familiekundige en heemkundige is dit een ware bron voor opzoekingen. Zoals blijkt uit het
handboek, hield de Mol zich ook bezig met zaken buiten het strikt kerkelijke. Het boek vormt een mooie aanwinst naast andere reeds gepubliceerde historische bronnen uit deze periode voor Tielt: Stadsrekeningen, poortersboeken, wezerij 17e eeuw en het landboek uit 1635.
Op aandringen van deken de Mol vestigden de paters recollecten zich in 1624 in Tielt. De pest en de Tachtig- en Dertigjarige oorlogen laten in Tielt veel sporen na. Komen verder o.a. aan bod: een groot deel over de verpachting van de tienden, de grauwzusters, het hospitaal, heel wat
begrafenissen, kapelrijen, distributie, pointingen, huwelijkscontracten, dispensaties, regelingen van sterfhuizen, uitgaven voor herstellingen, aankoop van levensmiddelen, beursstudenten, aanstelling van nieuwe pastoors, aanstelling van zijn meiden en knechten, uitgaven voor de kerk, heropbouw van kerken, onderhandelingen met militairen, enz.
Persoonlijke aangelegenheden van deken de Mol komen geregeld aan bod zoals zijn huizen en erven, zijn brouwerij, zijn inboedel, zijn
familie, uitgaven voor eigen kledij, schoeisel en medicamenten, aankoop van zijn achtereenvolgende paarden.

Auteur(s): 
Claude Moors
Jaar van uitgave: 
2020
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Tielt
Periode in publicatie: 
1627-1656
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
872