Geschiedenis en genealogie van de familie DE BAENST, vorstelijke en stedelijke ambtenaren in Vlaanderen, 1305-1676

Geschiedenis en genealogie van de familie DE BAENST

In dit boek wordt de geschiedenis van de Vlaamse adellijke familie de Baenst beschreven vanaf de oorsprong in de jaren 1300 tot aan het overlijden in 1676 van de laatste naamdragers.
De oorsprong van de familie is allicht Cadzand maar het was in het nabije Sluis (de voornaamste voorhaven van Brugge) dat zij een machtsbasis opbouwden. Sluis werd hun springplank naar de grote stedelijke centra Brugge en Gent en naar andere steden en streken in Vlaanderen, zoals het Brugse Vrije, het Land van Waas, de Vier Ambachten en het Veurnse. Een tak die nauw met Sluis verbonden bleef verzamelde in Zeeland een omvangrijk onroerend patrominium.

Deze familie bezette in het Vlaanderen van de late middeleeuwen talrijke sleutelposities en was geografisch erg mobiel: voortdurend pendelden leden tussen de grote Vlaamse steden of regio’s om er bestuursmandaten in dienst van de vorst of van een stad of kasselrij uit te oefenen. Tegelijk verwierven zij overal onroerende bezittingen, bouwden stadspaleizen en namen zij deel aan het vaak woelige politieke leven.

Leden waren baljuw of schout in steden als Sluis (land- of waterbaljuw), Brugge, Damme, Biervliet, Veurne, Ieper, Kortrijk, Dendermonde, Ninove en Mechelen of in kasselrijen zoals het Brugse Vrije, de Vier Ambachten, het Land van Waas, Veurne-Ambacht en het Land van Rode. Anderen (of dezelfde die wisselden van functie) oefenden stedelijke mandaten uit, zoals ontvanger van Sluis of Gent, secretaris van Gent, kapitein van Biervliet, vaak als aanloop op een mandaat van schepen of burgemeester (of voorschepen) van steden als Sluis, Brugge, Gent, Veurne of van het Brugse Vrije.

Weer anderen werden lid van de Grote Raad te Mechelen, ontvanger van exploten, raadsheer tot zelfs president van de Raad van Vlaanderen, rentmeester van Zeeland, rector van de universiteit van Padua, enz ...

Tijdens het onderzoek werden in zowel openbare als privé-bibliotheken te Brugge, Gent, Dadizele, Brussel en Rijsel 18 oude genealogieën de Baenst gevonden. Zij werden kritisch vergeleken en vooral geconfronteerd met de authentieke archiefbronnen. Een achttal bundels familiearchief, opgebouwd binnen bepaalde takken de Baenst werden ontdekt in archiefdepots te Brugge, Gent en St.-Niklaas. Heel wat nieuwe gegevens werden in de stads- of rijksarchiefdepots te Brugge, Gent en Brussel verzameld. In de bijlagen zijn enkele interessante stukken getranscribeerd, zoals bv. authentieke testamenten uit 1486, 1494, 1497, 1500, 1504 en 1575. Het geheel wordt ontsloten met een schema van de familiestructuur en een naamindex.

Auteur(s): 
Pieter Donche
Jaar van uitgave: 
2014
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Vlaanderen
Periode in publicatie: 
1305-1676
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
410