Edouard Simays, succès et misères d'un immigré belge

Dit boek doet terugdenken aan die talrijke Vlamingen die in de 19de en 20ste eeuw de grote plas zijn overgestoken om in Noord-Amerika een betere toekomst op te bouwen. Dit emigratiegebeuren is voor Vlaanderen historisch en sociologisch zeer belangrijk. .
Deze biografie toont ook aan dat een eenvoudig iemand van gewone komaf het ver kan schoppen. Dit boeiende levensverhaal van Edouard Simays leest zeer vlot en het valt daarbij op dat hij een zeer veelzijdig persoon was, van vele markten thuis, wat zich dan ook uit in zijn vele carrièrewendingen. Maar het illustreert ook dat in een mensenleven niet alles op wieltjes loopt. Zoals voor hem het geval was, kan het levenspad immers gekruist worden door vele hindernissen en tegenslagen. Het doorzettingsvermogen waarvan Simays blijk gaf, was nodig om na iedere beproeving en tegenslag weer recht te staan en onvermoeid door te gaan om nieuwe paden te bewandelen.
Deze uitgeweken Wakkense zoon heeft carrière gemaakt o.a als immigratieagent en ook als lokale politicus, burgemeester en schepen.
Denise Latrémouille leert ons het hoofdpersonage beter kennen in al zijn diverse aspecten.

Auteur(s): 
Denise Latrémouille
Jaar van uitgave: 
2021
Prijs: 
20,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Wakken
Periode in publicatie: 
19e eeuw
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
147