Denombrementen van de Heerlijkheid Vinderhoute, Merendree en Belsele

De inhoud van deze publicatie sluit aan bij het werk van Willy Stevens die in 2013 verscheen “Het Leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw”. Hij baseert zich op de toegang op het archief van de Rekenkamer, delen en banden, nr. 1102 en denombrementen van Vlaanderen, Leenhof van Dendermonde tot 1473. “Vinderhoute denombrementen” beschrijft in drie documenten het verdere verloop van de leenverheffingen en de denombrementen uitgaande van de heerlijkheid Vinderhoute-Merendree-Belseke. We starten met de leenverheffingen te Vinderhoute van 1469 en 1481. Aansluitend transcribeerden we het leenhof van Vinderhoute-Merendree in de periode 1548-1552 en tot slot geven we aanvullende informatie over de denombrementen van het leenhof van Vinderhoute in de periode 1615-1725.
Vinderhoute kent vanaf zijn eerste vermelding in 966 verschillende opeenvolgende gezagdragers van de heerlijkheid. Zo kennen we achtereenvolgens: Willem de Venderhod, Raas V van Gaver, de familie Laval, Jean de Poissy, Jean de Laval, Jacques van Luxemburg die het verkocht aan Lieven van Pottelsberghe.
Vier van zijn vijf kinderen overlijden voor hun vader. Zijn zoon Frans wordt in 1544 Hoogbaljuw van het leenhof van Dendermonde, maar overlijdt, in datzelfde jaar, kinderloos en wordt Jan Wouters, licentiaat in de rechten en raadsheer van de keizer in de Raad van Vlaanderen, als erfopvolger aangeduid. Zo komen de 16 lenen, gelegen te Vinderhoute, onder zijn beheer. Tot de heerlijkheid Vinderhoute - Merendree – Belsele behoort een “notable hof van mannen van leen” het leenhof van Vinderhoute. Zij beheren 35 lenen “te vullen relieve” en twee lenen “ten halfven relieve”. Daarnaast beheert dit leenhof 44 lenen “ter beste vrome van drien”. Deze lenen stonden te koop tegen de waarde van de beste opbrengst van één van de drie volgende jaren. Al deze lenen zijn gelegen in het Graafschap Belzele en 14 te Merendree. Maar ook liggen er 5 lenen in Landegem, 14 in Vlaanderen met in de prochie Vinderhoute 16 achterlenen, 11 te Evergem in Hansbeke, 6 in Zomergem, 5 in Oostwinkel, drie in Tielt en telkens één in Assenede, Drongen, Ertvelde, Heusden, Mariakerke, Pittem, Ruiselede, Waarschoot, Wachtebeke, Winkel, Wontergem en Zaffelare. In Ertvelde bezit de heer van Vinderhoute het leenhof “Immentuin” met 14 lenen gelegen in Ertvelde, Assenede, Winkele, Bassevelde, Zomergem en Zelzate. Elk “immenthinne” is 200 roe groot en betaalt jaarlijks aan de heer vier schellingen parisis.

Auteur(s): 
Luc Neyt
Jaar van uitgave: 
2020
Prijs: 
18,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Vinderhoute
Periode in publicatie: 
469-1481
1548-1552
1615-1725
Gegevensdrager: 
Boek