De doopregisters van Aarsele 1609-1795

De heer Frans Neirinck, geboren in Aarsele, begon halfweg 2015 de digitale beelden van de 2.300 huwelijksakten en ongeveer 1.500 ondertrouwen te lezen en nauwkeurig alle informatie te noteren. Dit resulteerde in 2016 tot de publicatie “PAROCHIEREGISTERS VAN AARSELE” Huwelijken 1627-1795. Deze publicatie is nog steeds te verkrijgen aan 18,00 euro en 6,00 euro portkosten.Vol enthousiasme start Frans in september 2016 met het lezen, overschrijven en intikken in een Excelbestand van de 10.618 doopakten over de periode 1609-1795. Dit resulteert in een boek van 857 bladzijden alfabetisch gerangschikt op de familienaam van de dopeling. Dit alles publiceren in één boek is niet mogelijk gezien de omvang van het werk en de onmogelijkheid dit op een degelijke en gebruiksvriendelijke manier in te binden. Het resulteert in drie delen. 

Van elke doopakte wordt de familienaam, de voornaam van het kind, de datum van geboorte en doop, de naam van de vader en de moeder en de doopouders of peter en meter vermeld. Om de doopakte gemakkelijk terug te vinden in het originele doopregister wordt van elke akte de bladzijde vermeld. Opmerkelijk is dat de boeken doorlopend genummerd zijn. In de laatste kolom ‘Bemerkingen’ staan heel wat bruikbare gegevens die iets meer vertellen over o.a. de herkomst van de vader en/of de moeder, onwettig kind, gedoopt sub conditione, naam van de vroedvrouw, enz.

Deze publicatie is een bijdrage aan de ontsluiting van ons familiekundig patrimonium.

Auteur(s): 
Frans Neirinck
Jaar van uitgave: 
2018
Prijs: 
60,00 euro
Ledenprijs: 
60,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Aarsele
Periode in publicatie: 
1609-1795
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
857