Buitenpoorters van Kortrijk in Aarsele 1398-1792

Frans Neirinck heeft de BUITENPOORTERS VAN AARSELE alfabetisch genoteerd. Hoe werd men POORTER of BUITENPOORTER? Om een antwoord op deze vraag te lezen, moet men de costumen of het gewoonterecht kennen van de stad of gemeente. Het poorterschap was erfelijk, je was poorter of buitenpoorter omdat je ouders, één of beiden, poorter of buiten-poorter was. Je kon ook poorter worden door huwelijk en men kon het poorterschap kopen.
Wat was nu de reden om POORTER of BUITENPOORTER te worden. Poorters bezaten allerlei voorrechten: ze konden bepaalde ambten uitoefenen, werden vrijgesteld van bepaalde belastingen of tollen en bezaten op rechtsgebied een bijzondere bescherming. Zowel een poorter als buitenpoorter was vrijgesteld van “het beste hoofd”. Dit betekende dat de heer van zijn cijnshouder het beste stuk uit de nalatenschap niet kon opeisen. Dit zette veel plattelandslieden ertoe aan om het buitenpoorterschap te verwerven. Buitenpoorters waren ook vrijgesteld van de issuwe of de belasting geheven als een vreemdeling huizen en erven verkocht.

Auteur(s): 
Frans Neirinck
Jaar van uitgave: 
2021
Prijs: 
10,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Aarsele
Periode in publicatie: 
1398-1792
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
102