300 jaar Engels & aanverwante families in het Meetjesland 1645-1950

Deze publicatie, in kleur, omvat een aantal delen. In het  eerste deel wordt dieper ingegaan op de schrijfwijze, de verspreiding, de betekenis en de oudste vermeldingen van de naam Engels en wordt getracht een antwoord te geven op de vraag “Bezit de familie een familiewapen?”

Hierbij aansluitend werd een beroep gedaan op de website van Geneanet op zoek naar de familie Engels. Zes genealogen vonden dezelfde stamvader Petrus Engels of Ingels overleden in Watervliet op 15 mei 1682 in de leeftijd van 56 jaar, dus geboren anno 1625. Hierbij sluiten acht generaties Engels aan die geboren zijn in Lembeke. Van elke persoon wordt de doop- of geboorteakte als scan genoteerd evenals de huwelijks- en overlijdensakte.

Generatie VIII, August Engels, verhuist naar Sleidinge want hij huwt Melanie Martens en vestigt zich in de Vierhuizen op de hofstede, waar Melanie het levenslicht zag. Ze hadden samen acht kinderen allen in Sleidinge geboren en gedoopt. Van deze acht kinderen is een voorouderlijst van zes generaties opgemaakt. Verder zijn we erin geslaagd van elk van de acht kinderen en hun echtgenoot of echtgenote de geboorte- en huwelijksakte te publiceren. Bij elk van de kinderen Engels zijn foto’s opgenomen in het boek en sluit de info over de persoon af met een bidprentje.

 

Auteur(s): 
Luc Neyt
Jaar van uitgave: 
2023
Prijs: 
30,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Meetjesland
Periode in publicatie: 
1645-1950
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
285