“De naam Cappelle in Langemark-Poelkapelle-Bikschote”

Zoals in talrijke gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen zijn in Langemark vele parochieregisters vernietigd tijdens WOI. Toen werden deze documenten immers nog in de plaatselijke kerken bewaard en als hoog gebouw waren ze een ideaal wachtpost om troepenbewegingen waar te nemen. Ze waren bijgevolg in de meeste parochies een eerste mikpunt voor de vijandige artillerie. Zo gebeurde dit ook in Langemark, Poelkapelle en Bikschote. Wat overbleef van de archieven bleek meestal onvoldoende om de Cappelles uit de XVIe, XVIIe en de eerste helft van de XVIIIe eeuw te identificeren. Dubbels van akten van parochieregisters en burgerstand brachten nadien de nodige informatie over de Cappelles en eventuele varianten.

Na de Beeldenstorm van 1566, de Hageprekers die het nieuwe geloof kwamen verkondigen, de geuzen, de malcontenten, de repressie door het Spaanse leger onder het bevel van de Hertog van Alva, de plunderingen en moorden door vrijbuiters, kenden onze contreien een periode van grote onveiligheid voor heel de bevolking. De mensen sloegen massaal op de vlucht ofwel naar de Noordelijke Nederlandse provincies ofwel naar Engeland. Deze exodus begon in 1572 en bereikte een hoogtepunt op het einde van de XVIe eeuw. Langemark was voor een groot stuk helemaal verlaten, zoals Roeselare, Zonnebeke, Moorslede en Beselare. In andere dorpen zoals Staden, Gits, Oostnieuwkerke, Westrozebeke was geen ziel meer te bespeuren.

Het herbevolken van heel de streek begon pas rond of na de eeuwwisseling, met nieuwkomers vooral uit Noord-Frankrijk (toen nog Vlaanderen), Artesië, Rijsel en Picardië, streken die toen nog bij het Graafschap Vlaanderen hoorden. De meeste Cappelles van het arrondissement Roeselare stammen af van (katholieke) voorouders die zich toen in onze contreien vestigden. Deze grote volksverhuizing werd toen aangemoedigd door jaren van vrede (het Twaalfjarig bestand van 1609 tot 1621 onder het bewind van de Aartshertog Albrecht van Oostenrijk en Isabella van Spanje, dochter van Filips II).

Dit boek verzamelt alle fiches van Cappelles en aanverwanten (van ±1600 tot na WOII) die ofwel in Langemark, Poelkapelle of Bikschote, geboren, getrouwd en/of overleden zijn ofwel waar er minstens één van hun kinderen geboren is of in het huwelijk trad. Naamgenoten die zich in de entiteit Langemark-Poelkapelle kwamen vestigen waren van oorsprong uit Oostnieuwkerke, Staden, Westrozebeke, Passendale, Beveren, Zonnebeke, Moorslede, Reningelst, Merkem, Esen, Tielt, Elverdinge, Roeselare, Dikkebus, …

Auteur(s): 
Etienne Cappelle
Jaar van uitgave: 
2017
Prijs: 
28,00 euro
Ledenprijs: 
28,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Langemark
Poelkapelle
Bikschote
Periode in publicatie: 
1600-heden
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
488