Overlijdensregister Gasthuis Leuven 1833-1844

Afdeling: 
Gemeente: 
Leuven
Brontype(s): 
Andere
Beschrijving: 

Auteur: Jan Debeurme

Dit is een bewerking van het register van de overlijdens in het burgerlijk gasthuis te Leuven van 1833-1844. Dit register bevindt zich in het OCMW-archief te Leuven. Het is het vervolgdeel van de overlijdensregisters van het Gasthuis 1809-1832 die zich in het RA te Leuven bevinden (zie bourg 6654-6656).

Het werd in 2006 door Edmond Willems gefotografeerd en door Jan Debeurme bewerkt met behulp van PRO-GEN.

De bewerking omvat de namen, voornamen, leeftijd of geboortedatum, beroep en overlijdensdatum van de personen die in die periode in het Gasthuis overleden zijn. Daar waar de gegevens beschikbaar zijn omvat het ook de burgerlijke staat van iedere overledene alsook de namen van zijn of haar ouders.

Het gaat in totaal om 1.775 akten. Alles samen is dit goed voor 6.514 namen van personen en 2.994 relaties.

Het betreft mensen die in Leuven wonen of er minstens verblijven. Maar van origine zijn ze afkomstig uit heel het land (van Aalst tot Zwijnaarde) en ook talrijke buitenlanders die op doortocht waren in Leuven en er overleden.

De gegevens werden in chronologische volgorde opgenomen. Achteraan (vanaf pagina 165) is een namenindex samengesteld die het opzoeken van bepaalde namen mogelijk maakt. Tot slot (vanaf pagina 235) werd een alfabetische lijst bijgevoegd met de namen en voornamen en het overeenstemmend aktenummer.