Leuven - volkstelling jaar IV (1796)

Afdeling: 
Gemeente: 
Leuven
Brontype(s): 
Volkstelling
Beschrijving: 

Auteur: Edmond Willems

Een bevolkingstelling van een jaar is niet alleen een sociologisch en demografisch interessant document, (met voor Leuven ook een duidelijk militair karakter), maar is ook voor de genealoog waardevol. Tot op heden helaas te weinig geraadpleegd omwille van zijn gebruiksonvriendelijk karakter. Deze lijsten verschillen qua handschrift, schrijfwijze en taalgebruik en zijn opgesteld per straat/wijk. Het opzoeken van een vermeende persoon behelst dan impliciet het doornemen van de gehele telling (in dit geval het lezen van ca. 15 000 namen).
Om deze telling toegankelijker te maken werd ze bewerkt op basis van volgende methodiek:

  • er is gekozen voor een zo getrouw mogelijke weergave van de oorspronkelijke documenten
  • er werd een alfabetische naamlijst aan toegevoegd met verwijzing naar de plaats waar de persoon in een document terug te vinden is; deze nummering is samengesteld uit de referentie naar de sectie en een volgnummer (dat in het origineel niet aanwezig is) dat aan de persoon in deze sectie is toegewezen.

Deze methode heeft het voordeel dat

  • de structuur van het origineel document wordt bewaard
  • bij de lezing van de gegevens over de gezochte persoon de bijkomende beschikbare informatie gegroepeerd wordt weergegeven

Deze uitgave bevat daarnaast ook een verklarende en vertalende lijst van de meest gebruikte afkortingen en uitdrukkingen die in de telling worden gebruikt alsook een sociologische en demografische studie die uit deze telling kon afgeleid worden.