'Histoire d'O': Nakomelingen van Arnoldus O

Afdeling: 
Brontype(s): 
Andere
Beschrijving: 

Auteur: Patrick Trio

In de database van Demogen Vlaams-Brabant staan heel wat merkwaardige gegevens. Een van de eigenaardigste familienamen is de familienaam , dus een familienaam bestaande uit een letter. Aanvankelijk werd de naam geschreven met een puntje in het midden van de O. Soms ook wel geschreven als Ô, dus een O met een kapje.

In de negentiende eeuw komt deze naam vooral voor in Sint-Martens-Lennik en verder ook in Galmaarden, Oetingen, Tollembeek, Vollezele, Herne, Herfelingen, Sint-Pieters-Leeuw en Kester. Voordien komt de naam uit Denderwindeke, Oost-Vlaanderen.

Zoals je kan zien in bijgevoegd uittreksel uit de genealogie O zijn alle inwijkelingen met deze naam afkomstig van dezelfde stamvader. Voor het opstellen van deze genealogie werd in hoofdzaak gebruik gemaakt van het centraal bestand van Demogen. Voor de onderlinge familieverbanden werd gewerkt met een artikel in L'Intermédiaire uit 1953 mij toegezonden door Jan Caluwaerts. Het artikel is van de hand van P.E. Claessens en heeft als titel "Genealogische schets van het geslacht O." Enkel in een speciaal geval, waar de schrijver een gehuwde vrouw een natuurlijk kind laat krijgen, werd afgeweken van deze studie.

De schrijver merkt op dat het zeer uitzonderlijk is dat er geen andere schrijfwijzen van de naam worden vastgesteld. Hij is dan ook in de onmogelijkheid om een geldige verklaring van de naam te geven. In de voetnoten staan wel enkele theorieën over de oorsprong van de naam.
Bijgevoegd artikel gaat dus in hoofdzaak over de negentiende eeuw.