Death Memorial Cards, deel 3

Afdeling: 
Brontype(s): 
Bidprentje
Beschrijving: 

Deze publicatie is het vervolg op de delen I en II verschenen in 2000 en 2001. Dankzij de medewerking van mensen in ons land en in Amerika is het mogelijk geworden een derde deel in deze reeks uit te brengen. Een kort voorwoord gaat een 1000-tal gegevensitems vooraf. Items van zowel bidprentjes als van overlijdensberichten uit Amerikaanse kranten of weekbladen. Naast het gegevensgedeelte zijn heel wat bidprentjes afgedrukt waardoor de lezer nog bijkomende informatie krijgt. De overlijdensberichten uit de kranten en de tijdschriften geven een waardevolle aanvulling op de gegevens vervat in de bidprentjes.

Ongeveer de helft van de gegevens is afkomstig uit Canada met Ontario voorop. Plaatsen als London, Tillsonburg, Delhi, Aylmer, Chatham, Hamilton, Simcoe, Courtland, Pittem, Tielt, Meulebeke, Egem, Ruiselede .... komen veelvuldig voor in deze gegevens.

Verdere gegevens, bidprentjes of kopies ervan, kunnen als bijdrage voor een vervolg doorgezonden worden aan : Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem. Elke bijdrage, hoe klein ook, is welkom.