Wontergem – 75 jaar kloostergemeenschap St. Vincentius à Paulo

Het boek beschrijft de geschiedenis van 75 jaar kloostergemeenschap in Wontergem. In 1905 wenste Alois VERVAET, pastoor te Wontergem van 1891 tot 1913, een klooster op te richten.
Opmerkelijk zijn de 68 kloosterzusters, die afkomstig waren uit de 17 deelgemeenten van Deinze, allen binnengetreden in de Congregatie St. Vincentius à Paulo te Deftinge. Ook de namen van alle zusters die in Wontergem verbleven, komen aan bod.
Ter illustratie kan worden gesignaleerd dat alleen al uit Grammene, Gottem en Wontergem ongeveer 70 kloosterlingen in diverse kloosters verbleven.
Het kloostergebouw werd verkocht en volgens het boek “Geschiedenis van de Congregatie” werd in 1994 het schoolgebouw in erfpacht gegeven aan de inrichtende macht van de Vrije Basisschool Deinze.
Beide scholen (Wontergem thans VBS “Wonterwijs”) en Gottem-Grammene (thans “De Kerselaar”) staan onder de koepel van de VZW Katholieke scholen Regio Deinze.
Het boek omvat 76 bladzijden en is ruim voorzien van klasfoto’s, kopijen van overlijdensprentjes, foto’s van kloosterlingen met beschrijving van hun levensloop.
Het boek kost 10,00 euro en is ook te bekomen bij de auteur, Arnold Vandenbroucke Oude Heirweg nr 103 in Deinze-Gottem. Ook via mail (arnold.vandenbroucke1@telenet.be) kan contact met de auteur woorden genomen.
Een alfabetische namenlijst is te raadplegen op de site www.familiekundedeinze.be, rubriek publicaties.

Auteur(s): 
Arnold Vandenbroucke
Jaar van uitgave: 
2020
Prijs: 
10,00 euro
Ledenprijs: 
10,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Wontergem
Deinze
Periode in publicatie: 
1905-1980
Gegevensdrager: 
Boek
CD-ROM
Downloadbare inhoud
Aantal pagina's: 
76