Wezenregisters van het Oostvrije online

De kasselrij van het Brugse Vrije was ingedeeld in drie kwartieren: Het Westkwartier (rond Diksmuide) uitstrekte, het Noordkwartier (rond Brugge), en het Oostkwartier dat zich uitstrekte over Moerkerke, westelijk Zeeuws-Vlaanderen en het noorden van het Meetjesland, onderverdeeld in de ambachten Moerkerke, Aardenburg en Ijzendijke.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd het grootste deel van het Oostkwartier veroverd door de Staten Generaal van de Verenigde Provinciën, terwijl het Noord- en Westkwartier volledig onder het katholieke Spanje bleven. De Vrede van Munster in 1648 bevestigde dat het grootste deel van het Oostkwartier bij de Verenigde Provinciën hoorde; dit werd het Vrije van Sluis. Een klein deel van het

oorspronkelijke Oostkwartier bleef in Spaanse handen, bij het oorspronkelijke Brugse Vrije, namelijk een gebied dat zich hoofdzakelijk uitstrekte over de parochies Moerkerke, Sint-Laureins, Sint-Jan-in-Eremo en Sint-Margriete.

Huidig werk betreft een vrij uitvoerige samenvatting (regesten) van de wezenakten van het Oostkwartier voor de periode van 1614 tot 1795.

Bron: Rijksarchief Brugge, Inventarissen 15-16 (Registers Brugse Vrije):

  • nr. 16477 (wezenakten aangelegd in de periode 1614-1671),
  • nr. 16478 (wezenakten aangelegd in de periode 1671-1760),
  • nr. 16479 (wezenakten aangelegd in de periode 1760-1795).

Achteraan bevindt zich een alfabetische lijst met de namen van alle koppels die in de bewerking vermeld worden.
Geert Tavernier gaf eerder al drie bewerkingen uit van de wezenakten van het Noordkwartier (1538-1595, 1596-1699 en 1700-1796).  De link naar deze bewerkingen is in verschillende websites te vinden:
http://users.skynet.be/g.tavernier/
https://www.vrijwilligersrab.be/nl/page_Wezen_Brugge_Noord.asp
https://www.geneaknowhow.net/digi/bronnen.html

Auteur(s): 
Geert Tavernier
Jaar van uitgave: 
2019
Locatie in publicatie: 
Brugse Vrije
Periode in publicatie: 
1614-1795
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
250