Terrier der Prochie van Clercken – 1686

Dit boek bevat niet alleen de transcriptie van het Landboek zelf, maar ook van de Ommeloper en Verhoofding uit 1686, en voorts aanvullingen uit 1747 en 1798. Liefst 1022 percelen worden beschreven. De index omvat meer dan 1000 personen, pachters of eigenaars, uit 1686, 1747 en 1798; daarnaast ook organisatie-eigenaars, straatnamen, terreinbijzonderheden en andere bouwsels en constructies. De 1022 percelen zijn verdeeld over 8 houcken van het vroegere Klerken (en Houthulst). In 1686 zijn er 141 pachters en 193 eigenaars, staan er circa 140 woningen, waarvan bij de meeste de toenmalige bewoners worden geïdentificeerd. Voorts molens, smidsen, brouwerijen, en uiteraard kerk, kosterij en kerkhof.
Het boek is in vierkleurendruk, met tientallen kaartjes en voetnoten als eerste aanzet tot identificatie van de beschreven percelen.

Auteur(s): 
Ignace DEBRUYNE
Jaar van uitgave: 
2020
Prijs: 
30,00 euro
Ledenprijs: 
30,00 euro
Locatie in publicatie: 
Klerken
Houthulst
Periode in publicatie: 
1686
1747
1798
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
308