Staten van Goed Stad Aalst en de praterijen Mijlbeek en Schaerbeek, Deel 1 1730 - 1795

De uitgave geschiedt op CD wegens de problematische dikte van de boekband indien afgedrukt op papier.
Het is praktisch onbegonnen werk om de staten van goed in zijn geheel te digitaliseren. We hebben ons daarom beperkt tot het prohemium, de inleiding. Het prohemium is meestal een beknopte beschrijving van de erfgenamen. En laat het nu juist deze gegevens zijn we naar op zoek zijn. Hoewel het nog altijd een respectabel volume is, blijft het wel beheersbaar. Voor de periode 1730-1795 gaat het om 2 650 staten van goed, voor een totaal van 6 100 geïndexeerde foto’s.

Behoudens de staten van goed bevinden zich ook een aantal kavelingen en liquidaties in de banden. Deze akten bevatten meestal dezelfde gegevens als de staat van goed. Aangezien ze soms geruime tijd na de staat van goed worden gemaakt kan het zijn dat ze bijkomende gegevens bevatten. In dit geval werden die bijkomende gegevens gegevens gecombineerd met de staat van goed. In een zeldzaam geval bestaat er geen staat van goed en dan worden ze behandeld op dezelfde wijze.

Voor de stamboomonderzoeker die een staat van goed, verdeling of liquidatie volledig en in detail wil onderzoeken is het belangrijk dat het document gemakkelijk traceerbaar is. Voor de banden van de jaargangen 1753 tot 1795 is dit eenvoudig omdat ze vooraan een index bevatten, verwijzend naar een toegekend folionummer. Vroegere bundels (1730-1752) bevatten geen index, maar de dossiers hebben wel folionummers. De Staten van de jaargangen voor 1730 zijn jammer genoeg niet meer gefolieerd.

Alle staten van goed krijgen in dit werk een uniek nummer dat verbonden wordt met de overledene (de referentiepersoon) en zijn datum van overlijden. Verder gegevens in de tabel zijn:

- Het identificatienummer van de referentiepersoon in PRISMA, het programma der parochieregisters.

- De structuur van de vererving. In de meeste gevallen beperkt zich dat tot de samenstelling van het gezin op het ogenblik van het overlijden, met één of meerdere huwelijken. Bij ongehuwden wordt indien vermeld in de akte, de relatie van de colaterale erfgenamen met de referentiepersoon vermeld (ouders, broers, zusters…).

De structuur van de vererving is soms zo complex dat een grafische voorstelling veel overzichtelijker wordt. Achteraan dit boek wordt een aantal grafische voorstellingen gebundeld, genummerd zoals de betreffende staat van goed

- Het folionummer bestaande uit de jaargang en het nummer vb. 1795/1

- De benaming van de geïndexeerde digitale foto’s. Deze kunnen worden geconsulteerd in het archief van Familiekunde Vlaanderen Aalst en het Stadsarchief van Aalst.

De bewerking van de staten van goed is vergezeld van een alfabetische lijst van de overledenen (referentiepersonen) en een algemene namenindex (18000 verschillene namen) met verwijzing naar het nummer van de staat.

Ook de staten van goed van de praterij Nieuwerkerken die deel uitmaakte van het schependom van Aalst werden behandeld maar zijn verzameld in een apart boekdeel.

Auteur(s): 
Karel De Brouwer
Jaar van uitgave: 
2017
Prijs: 
25,00 euro
Ledenprijs: 
25,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Aalst
Mijlbeke
Schaerbeek
Periode in publicatie: 
1730 - 1795
Gegevensdrager: 
CD-ROM