'Register, Quohiere, ofte grontboeck Des Dorps Ende Heerlijckhijdt van Vosselaer' 1758. Een transcriptie.

De bestuurders van Vosselaar gaven in de 18de eeuw tweemaal de opdracht om een grondboek op te stellen. Daarin registreerden zij de 'bedesettinghen' of de 'coninckxbeden' voor de landbezitters of -gebruikers in hun gemeente.
In 2016 gaf ‘Familiekunde Vlaanderen, Regio Kempen’ het Vosselaarse grondboek van 1712 uit. Nu stellen we zijn opvolger, begonnen in 1758, voor. De registraties lopen er van 1757 tot en met 1808. Dit werk mengt 2 soorten vastleggingen: een primitief kadaster van de gronden gekoppeld aan een 'bedesettinghe' voor de grondeigenaar of -gebruiker.
De percelen van elke bedeplichtige zijn in eenzelfde rubriek, onder haar of zijn naam, beschreven. Vervolgens zijn deze gegroepeerd onder hun woonplaats of ligging: een gehucht te Vosselaar. De beschrijving van het perceel bevat meerdere onderdelen, zoals:
- de aard van het land;
- de naam van het perceel;
- een nader genoemde ligging te Vosselaar; een medegebruiker van het landstuk;
- de grootte van de oppervlakte in roeden;
- de aanslagvoet per 100 roeden;
- de eigenlijke aanslag of bedesettinghe;
- de overdracht van het perceel naar een andere bedeplichtige;
- enkele andere details zoals sociale status, verblijfplaats buiten Vosselaar, …

De transcriptie (169 blz.) bevat een zo getrouw mogelijke overname van de beschrijving van de 693 percelen. Een doorlichting (27 blz.) van het grondboek laat toe dat een lezer zijn vragen volgens 3 hoofdthema’s binnen de gemeente Vosselaar kan situeren. Achtereenvolgens worden de bedeplichtigen, de percelen en de bedezettingen besproken. De bijlagen bevatten een overzicht van de bedeplichtigen en andere op verschillende manieren gesorteerd.

Auteur(s): 
Ludo Proost
Jaar van uitgave: 
2018
Prijs: 
18,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Vosselaar; Arendonk
Beerse
Breda
Groot-Bijgaarden
Oostmalle
(Oud-)Turnhout
Zandhoven
Antwerpen
Elderen.
Periode in publicatie: 
1757-1808
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
263