Persoonsfiches Deinze

Dr. René De Clercq’s levenswerk is een klassement van ongeveer 18.000 fiches waarbij vermeldingen staan van talrijke inwoners van onze stad en zijn deelgemeenten (fusie van vóór 2019 en dus zónder fusie met groot-Nevele), die in de periode van 1680 tot in 1830 leefden en waarvan in één van de geschiedkundige tijdschriften van de heemkring van Deinze (van 1929 tot en met 2017) en het ledenblad van Familiekunde Vlaanderen Regio Deinze (van 1992 tot en met 2017) ooit bijdragen zijn verschenen.
De notities op de fiches signaleren, naast de beknopte weergave, ook de bronnen. René De Clercq heeft steeds de grootste zorg besteed aan het vermelden van de bron, en dat is natuurlijk uiterst noodzakelijk.
Voor wie is het werk bestemd ? Wat zijn de doelstellingen, m.a.w. de bestemmelingen zijn vooreerst alle genealogen, die opzoekingswerk verrichten over hun voorouders in en rond Deinze voor de periode van 1680 tot 1830. Daarnaast kunnen ook historici, die artikels schrijven over die periode, zeker baat hebben bij het raadplegen van het werk.

Auteur(s): 
Dr. René De Clercq
Jaar van uitgave: 
2021
Ledenprijs: 
10,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Deinze (11 deelgemeenten - fusie van vóór 2020)
Periode in publicatie: 
1680-1830
Gegevensdrager: 
CD-ROM