Parochieregisters Aalst Sint-Martinus 1588 - 1796

De parochieregisters van Aalst periode 1588 – 1796 golden lange tijd als een ondoenbaar werk om leesbaar te verwerken in een uitgebreide klapper, opnieuw opgebouwd vanuit de akten zelf. Laat staan dat hiervan iemand een gezinsreconstructie zou bouwen. Dit leek eerder een levenswerk. Maar de ca 5750 folio dikke boekdelen zijn met monnikengeduld volledig omgezet in gegevenstabellen. Deze behelzen zowel de dopen, huwelijken als de begrafenissen van de parochie Sint-Martinus en van de diverse kloosters in Aalst.
Zo maar eventjes 53.000 dopen, 12.500 huwelijken en 26.000 begrafenissen zijn ontleed en de gegevens ervan ingevoerd in computerbestanden. Dit geeft aanleiding tot een repertorium van 129.000 personen en 18.000 gezinnen en gezinsverbanden. Het puur volume alleen al maakt het onmogelijk om dit op papier uit te geven. Daarom is gekozen voor een uitgave op CD-rom dat de gegevensdatabank met personen, relaties en gezinnen met een computerprogramma op scherm brengt.

Bij het zoeken in de parochieregisters via dit programma kunt u dit benaderen op meerdere manieren:
- als klapper op dopen
- als klapper op huwelijken zowel via naam man als via naam vrouw
- als klapper op begrafenissen
- samenstelling van de gezinnen te benaderen via de naam van de vader of de moeder
Telkens wordt van de persoon of personen de gegevens getoond komende uit zowel de doopakte, huwelijksakte als overlijdensakte indien deze erin vermeld is. En wilt u de akte zelf raadplegen, het folionummer van de akte wordt erbij vermeld.
- Zeer gedetailleerde gegevens : alles wat in registers staat is zichtbaar (data, plaatsen,getuigen, notities…..).
- De klappers worden gemengd, bvb in huwelijksregisters worden ook de eventuele geboorte- en/of overlijdensdata meegegeven.
- Verwijzing naar folionummers van registers blijft. Gegevens zijn traceerbaar.
- Mogelijkheid om de gekozen informatie af te drukken op papier of naar .txt file
- Eenvoudige installatie in Windows omgeving
- Zeer eenvoudig te gebruiken. Menu- en knoppengestuurd. Ogenblikkelijk resultaat

Titel: PRISMA : Parochieregisters van Aalst 1588 - 1796
Auteur: Karel De Brouwer
Uitgave: 2015, Familiekunde Vlaanderen Regio Aalst vzw
Wettelijk Depot: D/2015/8367/1

Auteur(s): 
Karel De Brouwer
Jaar van uitgave: 
2015
Prijs: 
50,00 euro
Ledenprijs: 
50,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Aalst
Periode in publicatie: 
1588-1796
Gegevensdrager: 
CD-ROM