Oudegem: Staten van Goed 1632-1796

Als waardevolle aanvulling op onze eerdere uitgave van het gezinsrepertorium van de parochieregisters 1602-1802, zal deze uitgave van de Staten van Goed van Oudegem 1632-1796 ongetwijfeld heel wat vraagtekens oplossen en talrijke genealogen verder helpen bij de zoektocht naar hun stamboom en de geschiedenis van hun familie.
Teveel genealogen stoppen immers hun opzoekingen bij de parochieregisters. Dank zij deze bewerking van de Staten van Goed kunnen de reeds gevonden gegevens geverifieerd en aangevuld worden; mogelijks kan zelfs nog een stap verder teruggegaan worden in de tijd.
Familiekunde Dendermonde is de auteur, Frans Osselaer, dan ook bijzonder dankbaar voor dit minutieuze werk dat bovendien getoetst werd aan de informatie van de parochieregisters en hier en daar zelfs aangevuld werd met externe informatie en verduidelijkingen.
Een waardevol werkinstrument voor de genealogen van het Land van Dendermonde!

Auteur(s): 
Frans Osselaer
Jaar van uitgave: 
2017
Prijs: 
22,00 euro
Ledenprijs: 
19,80 euro
Locatie in publicatie: 
Oudegem (Dendermonde)
Periode in publicatie: 
1632-1796
Gegevensdrager: 
Boek
CD-ROM
Aantal pagina's: 
215