Onder Neerlands Vaan

Een in België vergeten groep van 10.000 Vlamingen en Walen dienden tussen 1818 en 1911 in de rangen van het koloniaal Nederlands-Indische leger. De Belgen vormden na de Nederlanders de grootste groep. In 1911 was de grootste archipel ter wereld, de huidige republiek Indonesië, onder Nederlands gezag gebracht en stopte men met de aanwerving van buitenlanders.

Dit is het verhaal honderden mannen die om welke reden dan ook dienst namen als huurling in het Koninklijk ,Nederlands Indisch leger (het K.N.I.L.)

Het Nationaal Archief in Den Haag was in het bezit van 706 stamboeken van onderofficieren en minderen van de koninklijke Landmacht. Ze bevatten 524.213 manschappen waaronder alle manschappen die er naartoe gegaan zijn vanuit België in de periode 1813-1830. Met hulp van de Mormonen werd op verzoek van Familiekunde Vlaanderen Regio Mechelen elk boek gedigitaliseerd. Men heeft daar enkele maanden over gedaan. Het uiteindelijk resultaat was dat er 174 Dvd’s gemaakt werden en dat er dan een aantal enthousiaste leden en bestuurders zijn begonnen om daaruit de Belgen uit te excerperen. 

Naast het verhaal van de K.N.I.L. door Auteur J. H. Poortman is een lijst toegevoegd waarop 3.667 personen met hun gegevens vermeld staan. Die gegevens zijn, hun geboortedatum, geboorte- en verblijfsplaats, hun ouders en in welk boekdeel ze vermeld zijn.

In België is nooit een Nederlandstalig werk verschenen over dit onderwerp: K.N.I.L. soldaten behalve dan het enige bekende Franstalige werk uit 1883 waarvan wij slechts één exemplaar kennen dat wordt bewaard in het Legermuseum te Brussel. Vandaar dat het noodzakelijk was om deze unieke uitgave te publiceren. 

Auteur J. H. Poortman werd geboren in 1955 in Vilvoorde. Ambtenaar bij het ministerie van Justitie, met een grote interesse voor de koloniale geschiedenis. Aan de hand van verslagen en rapporten en in Nederland courant verschijnt hier het herdenkingsboek

Paperback met hoogglanzende kleurenkaft

Het boek verschijn in A4 formaat

Aantal Pag. omstreeks 260.

Met afbeelding en kleur en zw/wit. Inclusief kaarten

Auteur(s): 
Jaak-Henri Poortman
Jaar van uitgave: 
2018
Prijs: 
35,00 euro
Ledenprijs: 
35,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Nederland Oost-Indië
Periode in publicatie: 
1816-1903
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
260