Landts- Grond-Boeck Vanden Dorpe van Vosselaer ... alle Bedesettinghen gequotiseert zijn sedert den Jaere 1712. Een transcriptie

De bestuurders van Vosselaar begonnen in 1712 een grondboek op te stellen. Daarin registreerden zij de 'bedesettinghen' voor de landbezitters of -gebruikers in hun gemeente. Sommige eigenaars wonen buiten Vosselaar.

De percelen van elke bedeplichtige zijn in eenzelfde rubriek, onder haar of zijn naam, beschreven. Vervolgens zijn deze gegroepeerd onder hun woonplaats of ligging: een gehucht te Vosselaar. De beschrijving van het perceel bevat meerdere onderdelen, zoals:
- de aard van het land;
- de naam van het perceel;
- een nader genoemde ligging te Vosselaar; een medegebruiker van het landstuk;
- de grootte van de oppervlakte in roeden;
- de aanslagvoet per 100 roeden;
- de eigenlijke aanslag of bedesettinghe;
- de overdracht van het perceel naar een andere bedeplichtige;
- enkele andere details zoals sociale status, verblijfplaats buiten Vosselaar, …

De transcriptie (156 blz.) herneemt de beschrijving van de 658 percelen. In een doorlichting (23 blz.) van het grondboek bespreekt de auteur achtereenvolgens de bedeplichtigen, de percelen en de bedezettingen. De bijlagen omvatten een overzicht van de bedeplichtigen en andere op verschillende manieren gesorteerd.

Auteur(s): 
Ludo Proost
Jaar van uitgave: 
2019
Prijs: 
15,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Vosselaar; Antwerpen
Arendonk
Beerse
Elderen
Groot-Bijgaarden
Hoogstraten
Oostmalle
Oud-Turnhout
Wortel
Periode in publicatie: 
1712-1758
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
227