Index van de vonnissen van de rechtbank voor oorlogsschade te Brugge 1919-1927

Na de eerste wereldoorlog voorzag de wetgever in de oprichting in ieder gerechtelijk arrondissement van bijzondere rechtscolleges, die uitspraak moesten doen over het herstel van schade voortspruitende uit het oorlogsgeweld tijdens de jaren 1914-1918. Deze schade betreft ondermeer:
-overleden en gekwetste burgers,
-werken voor de Duitsers zonder loon,
-diefstallen en opeisingen,
-verbanningen en gevangenneming,
-uitdrijvingen uit de gemeente (meestal in oktober 1918),
-materiële schade aan huizen, bedrijven, …
-achterlaten van kledij,
-…

Voor West-Vlaanderen werden dergelijke rechtbanken opgericht te Ieper, Veurne, Kortrijk en Brugge. In principe doet elke rechtbank uitspraken over schadeclaims uit het eigen gerechtelijk arrondissement. Maar de realiteit leert ons dat er geregeld een dossier tussen steekt van buiten de regio (vooral de regio Ieper met drie bundels). Tot het gerechtelijk arrondissement Brugge behoren de regio’s Knokke, Oostende, Torhout, Tielt en uiteraard Brugge.
Te Brugge functioneerden er 10 kamers voor de behandeling van de oorlogsschade. In het Rijksarchief te Brugge worden de minuten van de vonnissen uitgesproken door deze 10 kamers bewaard in het Fond R154. Het fonds bevat 79 bundels. Het is van deze 79 (grote) bundels dat een index opgemaakt werd van de schade eisers.

Auteur(s): 
Roland Verté
Jaar van uitgave: 
2015
Prijs: 
25,00 euro
Ledenprijs: 
25,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Gerechterlijk arrondissement Brugge
Periode in publicatie: 
1914-1918
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
440