Index op de erfenisaangiften van het Registratiekantoor Deinze 1819 – 1905

Erfenisaangiften zijn bijzonder nuttige bronnen bij het opstellen van onze familiegeschiedenis. Je vindt er de bezittingen
terug van onze voorouders en de erfgenamen, soms de schulden en af en toe ook een afschrift van het testament van de
overledene. In een inleiding wordt dieper ingegaan op de territoriale bevoegdheid van het registratiekantoor Deinze en de
wetgeving over erfenisaangiften die in de verschillende periodes van toepassing was. De index zelf, die 385 p. beslaat,
bevat ongeveer 18.000 overledenen uit de kantons Deinze en Nevele, waarvoor in de periode 1819-1905 een aangifte
werd ingediend, met de plaats en datum van overlijden, de datum van de ingediende aangifte(n) en waar deze terug te
vinden zijn in de registers die bewaard worden in het Rijksarchief Gent.

Auteur(s): 
Guido Demuynck
Jaar van uitgave: 
2021
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Deinze
Periode in publicatie: 
1819-1905
Gegevensdrager: 
Boek
Electronische verzending
Aantal pagina's: 
400