Halle (Zoersel) Huwelijk & overlijden 1792-1919

Deze gezinsreconstructie bevat de gegevens van de Burgerlijke Stand van de gemeente Halle (Kempen) voor de periode 1792 tot 1919. Van de periode 1792 tot 1802 bestaat enkel nog een alfabetische index (aangeduid met de letters KL), maar die overlappen wel de akten uit de parochieregisters (PR). Er werd gebruik gemaakt van de scans van de registers van het Rijksarchief of deze van Familysearch. In een poging om zoveel mogelijk informatie te verstrekken, werden ook de gemeenten van de provincie Antwerpen nagekeken en de relevante gegevens genoteerd. Alles wat bij de geboorten in cursief vermeld staat is bijkomende informatie. De vermelde overlijdens werden vooral ontleend aan de gegevens van bidprentjes en grafzerken . Het getal voor de boreling duidt op het nummer van de akte. Bij de zoektocht naar de overlijdensplaatsen en –data werd gebruik gemaakt van het bestand van Frans Schelfhout(+), de gegevens van Peter Van Looveren en gegevens van de bidprentjes van Ludo Jacops, de Heemkringen van Schilde (Scilla) en Zoersel. Ook werd er gekeken op Geneanet en gegevens die er konden gecontroleerd worden, werden ook nagelezen. De gezinnen werden alfabetisch gerangschikt volgens de stamvorm van de naam. Er werd geen rekening gehouden met de voorvoegsels zoals : Van, Van de(r), Ver-, De, enz. Soms werd de alfabetische volgorde binnen een familienaam niet gerespecteerd omwille van een betere bladschikking en om de gezinnen zoveel mogelijk volledig weer te geven. Wilfried Taeymans

Auteur(s): 
Wilfried Taeymans
Jaar van uitgave: 
2020
Prijs: 
17,00 euro
Ledenprijs: 
17,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Halle (Kempen)
Periode in publicatie: 
1792-1919
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
252