Gottem: Grondeigenaars in 1860

Het boek beschrijft het bezit van de onroerende eigendommen (landerijen en huizen) in het jaar 1860, jaar waarin de eerste officiële Popp-kaarten werden uitgebracht. Voor zover de eigenaars in die gemeente woonden, worden hun genealogische gegevens vermeld. Soms is ook de gebruiker gekend.
Een index, te raadplegen op de site www.familiekundedeinze.be (rubriek publicaties) geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
Zij die het werk aanschaffen, kunnen via mail de Popp-kaart van GOTTEM - anno 1860, opgemaakt met een grote resolutie en dus duidelijk raadpleegbaar, online bekomen.

Auteur(s): 
Claude Gekiere
Jaar van uitgave: 
2015
Prijs: 
20,00 euro
Ledenprijs: 
20,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Deinze
Gottem
Periode in publicatie: 
1860
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
166