Gezinsreconstructie Nederhasselt 1800-1910

Het landelijke Nederhasselt is 402 ha groot en ligt in een heuvelachtig landschap op ongeveer 4,5 km van Ninove. Het centrum is gelegen aan de brede vallei van de Molenbeek, die uitwatert in de Dender te Ninove.

De parochiekerk Sint-Amandus is ingeplant aan de hoek van de Beekstraat met de Nederhasseltstraat. Deze kerk was in oorsprong een eenvoudig 12de-eeuws laat-romaans zaalkerkje opgericht als hulpkapel van de parochie Aspelare. Na het concordaat vanNapoleon met de paus (juli 1801) werd de parochie zelfstandig.

De gebruikte bronnen voor deze gezinsreconstructie zijn de parochieregisters van Nederhasselt van de periode 1800 tot 1910. Alle beschikbare gegevens zijn genoteerd alsook de randbemerkingen uit de registers. U vindt er naast de getuigen ook de beroepenen adresgegevens indien vermeld. Het aantal akten van deze periode vindt u in tabel 1.

Periode Akten Aantal akten
1800 - 1910 Akten Dopen 3.330
1800 - 1910 Akten Huwelijken 1.477
1800 - 1910 Akten Overlijdens 2.478

 

Op basis van het aantal akten verwachten we circa 17.900 personen. Maar door de gegevens over personen verder aan te vullen (voorbeeld bij de huwelijken) met geboortedata van personen afkomstig uit buurgemeenten, en door geboortedata na te kijken van personen geboren voor 1800 in Nederhasselt, verkrijgen we meer doop- en geboortegegevens. Door ook de ouders toe te voegen en getuigen na te kijken is dit werk uitgebreid tot 21.470 personen. Deze gezinsreconstructie overstijgt hiermee ver de grenzen van Nederhasselt en de periode 1800-1910. U kunt dit vaststellen door 3.330 dopelingen uit Nederhasselt van tabel 1 te vergelijken met de 3.557 dopelingen (geboortes) uit Nederhasselt + 3.815 dopelingen uit buurgemeenten van tabel 2. Hetzelfde geldt voor de huwelijken en de overlijdens.

Aantal Plaats gebeuren  
Nederhasselt Buurgemeenten Niet ingevuld Totalen
Geboorten 3.557 3.815 14.098 21.470
Huwelijken 1.856 2.493 797 5.146
Overlijdens 2.995 2.716 15.759 21.470

 

Alhoewel de meeste zorg is besteed aan het juist noteren van de gegevens uit de registers blijft de mogelijkheid bestaan dat er transcriptiefouten ingeslopen zijn. Voor de vorser blijft het steeds nodig om de originele akte op te zoeken om zekerheid te verkrijgen. Omwille van het aantal bladzijden is dit boekwerk opgedeeld in 2 volumes. Het eerste volume bestaat uit de gezinsreconstructie alfabetisch volgens familienaam (A - L). Het tweede bevat de familienamen (M-Z) gevolgd door volledige alfabetische index op familienaam.

Auteur(s): 
Marie-Jeanne Van Stappen
Jaar van uitgave: 
2013
Prijs: 
49,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Nederhasselt
Periode in publicatie: 
1800-1910
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
1 037