Gezinsreconstructie Erembodegem 1880 -1910

Erembodegem is gelegen op enkele km van Aalst, stroomopwaarts van de Dender. Met zijn
huidige oppervlakte van ca 10,81 ha en ongeveer 11.500 inwoners is het de grootste
deelgemeente buiten de kern van Aalst. Het was een zelfstandige gemeente tot bij de fusie
van 1 januari 1977. Bij deze verloor Erembodegem een stuk grondgebied dat aangehecht
werd bij de fusiegemeente Haaltert. Geschiedkundig was Erembodegem een stuk groter dan
nu.
In de periode 1880 – 1910 was Erembodegem reeds gedomineerd door 2 belangrijke
verkeersaders: De Dender enerzijds en de spoorweg Aalst-Geraardsbergen anderzijds. Het
dorpscentrum lag tussen beide geprangd met een beperkt aantal overgangen, net zoals nu.
De periode 1880 – 1910 was gekenmerkt door de voltrekking van de eerste industriële
revolutie, het ontstaan van vakbonden en de eerste grote stakingen.(stichting Belgische
Werklieden Partij in 1885). De stijgende slagkracht van de vakbonden leiden tot de stakingen
van 1886 1887 en 1889 , 1902 en 1912 waarbij het leger ingreep en er doden of gekwetsten
vielen. Een nieuwe partij later “Daensisme” genaamd, ontstond in 1893 en priester Adolf
Daens werd verkozen voor de partij in 1894. Tevens was er reeds in die periode
taalactivisme voor het gebruik van het Nederlands.
De laatgotische parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart van de periode 1880-1910
is vernield in mei 1940, en heropgebouwd na WO II. De kerk domineerde van oudsher de
dorpskom.
De gebruikte bronnen voor deze gezinsreconstructie zijn de parochieregisters van
Erembodegem van de periode 1880 tot 1910. Alle beschikbare gegevens zijn genoteerd
alsook de randbemerkingen uit de registers. U vindt er naast de getuigen ook de beroepen
en adresgegevens indien vermeld. Het aantal akten van deze periode vindt u in tabel 1.
Periode Akten Aantal akten
1800 – 1910 Akten Dopen 5.068
1800 – 1910 Akten Huwelijken 2.177
1800 – 1910 Akten Begravingen 2.889
Alhoewel de meeste zorg is besteed aan het juist noteren van de gegevens uit de registers
blijft de mogelijkheid bestaan dat er transcriptiefouten ingeslopen zijn. Voor de vorser blijft
het steeds nodig om de originele akte op te zoeken om zekerheid te verkrijgen.
De parochieregisters zijn gedigitaliseerd bij het begin van dit project. De digitale beelden,
een per bladzijde, kregen een bestandsnaam bestaande uit een letter gevolgd door 4 cijfers,
voorbeeld A1094.jpg. De notities volgend op geboorte, doop of huwelijk verwijzen naar deze
bestandsnamen. De letters A – G verwijzen naar Dopen, H – I naar Huwelijken en J – L naar
begravingen. Deze digitale beelden, evenals een kopie op papier, van de originele
parochieregisters zijn te raadplegen in ons documentatiecentrum.
Voor de productie van dit boekwerk zijn de gegevens genoteerd in een genealogieprogramma,
en vandaar, via een GEDcom-bestand, omgezet in een tekstdocument. We
danken de auteur van dit omzettingsprogramma, Daniel Schokkaert, zonder wiens inzet en
ondersteuning dit niet zou gerealiseerd zijn.
Mochten er onjuistheden instaan of mocht de lezer aanvullingen hebben, dan ontvangen de
auteurs graag opmerkingen of aanvullingen.
Karine Hendrickx
Lisette Vanmol
Diane Vermoesen
Erembodegem, maart 2015
Auteur(s): 
Karine Hendrickx
Lisette Vanmol
Diane Vermoesen
Jaar van uitgave: 
2015
Prijs: 
25,00 euro
Ledenprijs: 
25,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Erembodegem
Periode in publicatie: 
1880-1910
Gegevensdrager: 
DVD
Aantal pagina's: 
1 146