Genealogische gegevens van elders geboren personen, gestorven en/of begraven te Handzame

Herwerkte en aangevulde uitgave van het boek uit 2009 van Joris Lamon.

Deze publicatie vormt het sluitstuk van een drieluik dat het resultaat is van jarenlang minutieus onderzoek in parochiearchieven en de archieven van de burgerlijke stand. In 1996 publiceerde het VCGH "Handzame, huwelijken 1802-1976". Samensteller Joris Lamon bracht hierbij de genealogische gegevens samen van alle burgerlijke huwelijken van de zelfstandige gemeente Handzame. In 2007 publiceerde het VCGH de "Genealogische gegevens van geboren Handzamenaars", waarin meer dan 13.000 namen voorkomen. In dit nieuwe werk zijn ca. 5000 namen opgenomen van personen die sinds de oprichting van de burgerlijke stand in 1796 in Handzame zijn overleden en/of begraven. Samen met de twee vorige werken zijn op die manier meer dan 18.000 Handzamenaars geïdentificeerd en opgenomen. Een unieke prestatie!

Auteur(s): 
Joris Lamon
Jaar van uitgave: 
2018
Prijs: 
15,00 euro
Ledenprijs: 
15,00 euro
Locatie in publicatie: 
Handzame
Gegevensdrager: 
Boek