Dichtbundel Camiel De Waegenaere (met voorouderreeks)

Een vergeten figuur uit onze streek: Camiel De Waegenaere

Camiel De Waegenaere (geboren in Gottem op 8 oktober 1855, overleden in Deinze op 14 november 1946) was de zoon van Angelus De Waegenaere en Cornelia Bracke.
Hij was een Gottemse schilder, volksschrijver, vrijgezel en eenzaat, dichter bij Gods genade en auteur van een aantal verhalen. In de volksmond noemde men hem “Camiel lap”, een titel die heeft uit de tijd dat hij, zoals ook zijn vader, de kleermakersstiel als zelfstandige beoefende. Camiel heeft ook talloze dichtjes en versjes geschreven voor een huwelijk, geboorte, overlijden, communie en dergelijke.
Een vergeten figuur, een inwoner van Gottem, met name Camiel De Waegenaere werd vroeger niet op één lijn geplaatst met andere grote 19-eeuwse dichters, maar mettertijd is het besef ontstaan, dat hij misschien niet wel de allergrootste is. Van zijn grote veelzijdigheid getuigen de vele poëtische genres die hij beoefende: lange gedichten, allemaal teksten die tot de canon van de Nederlandse literatuur behoren.
Deze nieuwste uitgave is van de hand van Arnold Vandenbroucke die opnieuw de geschiedenis van zijn geliefkoosde streek induikt. Telkens opnieuw weet de auteur, die niet aan zijn proefstuk bezig is, ons te bekoren met de geschiedenis en het leven en welzijn binnen zijn dorp Gottem. Ter eeuwige herdenking is er nu wel sedert enige tijd te Gottem een Camiel De Waegenaereplein.
Het werk, in een A4 formaat gegoten, met 90 gedichten, omvat ook de genealogische stamreeks van deze Gottemse 19-eeuwse inwoner.

Auteur(s): 
Arnold Vandenbroucke
Jaar van uitgave: 
2021
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Deinze
Gottem
Periode in publicatie: 
1725 - 1946
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
150