De genealogie van de familie Luyten in de Zuiderkempen en het Hageland

Dit boek geeft de genealogie weer van de familie Luyten die zich voornamelijk gevestigd heeft in de Zuiderkempen en het Hageland. De afstamming vangt aan ca 1410 met een onbekende voorvader die wel twee zonen had, Joannes en Henricus Luten. Zij lagen aan de basis van deze stamboom die in dit boek meer dan 6050 personen omvat. In grote lijnen kan men stellen dat de vroegste generaties afkomstig waren van het gebied rond de Plankenbrugge (nu Begijnendijk). Een aantal afstammelingen vestigden zich in Houtvenne en in het begin van de 17e eeuw vestigde zich ook een tak in Westmeerbeek en zorgde aldaar voor heel wat nakomelingen. Op het einde van de 18e eeuw vestigt zich een Bartholomeus Luyten op de grens van Aarschot en Langdorp. Hij zal eveneens voor heel wat nakomelingen zorgen in Langdorp. Ook in Herselt vindt men heel wat Luyten-naamdragers, waarvan de meesten verbonden zijn met de stam Houtvenne-Westmeerbeek. Uiteraard zijn er ook in andere steden en dorpen Luyten-naamdragers neergestreken die verbonden zijn met deze stam. Zo is er advokaat Henricus Adrianus Luyten, die zich op het einde van de 17e eeuw, vanuit Westmeerbeek, in Mol gaat vestigen en waarvan de nakomelingen uiteindelijk in Princenhage, Nederland terecht gekomen zijn.
Het boek omvat 1562 bladzijden en is daarom in drie delen opgedeeld. Het derde deel bevat zowel de index van het boek maar ook de organigrammen van de eerste 8 generaties, zodat hier naar kan gerefereerd worden tijdens het lezen. Het bevat tevens een afstammelingentabel van alle personen die in het boek worden vermeld.

Auteur(s): 
Daniel Schepens
Jaar van uitgave: 
2021
Prijs: 
125,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Houtvenne
Westmeerbeek
Aarschot
Langdorp
Herselt
Mol
Begijnendijk
Betekom
Princenhage (NL)
...
Periode in publicatie: 
ca 1410 - 2021
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
1 562