Cheijnsboecken van Dilbeek, Itterbeek en Sint-Martens-Bodegem

De Cheijnsboecken van Dilbeek, Itterbeek en Sint-Martens-Bodegem
1740-1795

Sterffelijcken Laethboeck der Heerelijckheid in Dilbeke

Een bronnenpublicatie van Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek gerealiseerd door

Majella Martelé, Georgette Rogier, Paul Vandensteene, Alfons Depester

Het was bijna vanzelfsprekend dat Familiekunde regio Dilbeek ooit over de muur van het slot van Gaasbeek zou kijken. Oude documentatie was de aanleiding voor een bezoek aan het archief van het kasteel. We wilden weten welke families betrokken waren bij de uitbating van de gronden van de heerlijkheid.

Het beheer van de vele landerijen had in een aantal manuscripten immers sporen nagelaten. We opteerden voor de transcriptie van drie cijnsboeken van het graafschap Tirimont eind 18de eeuw, net voor de aanvang van het Frans bestuur. Het boek van de aanstelling van sterfelijke laten die uit Dilbeek afkomstig waren, vonden we een mooie aanvulling.

De cijnsboeken volgen het jaarlijks betalen van de cijns. We vinden percelen land die in exploitatie gegeven werden, met omschrijving van de aanpalende velden en wegen en met opgave van de cijnshouder en soms ook zijn familie.

In het boek van de sterfelijke laten zien we hoe een aantal instellingen, zoals kloosters en armentafels, inwoners van Dilbeek aanstellen binnen een systeem van erfenisbelasting. We vernemen namen van personen en beschrijving van bezittingen.

Het belangrijke in deze publicatie is dat de mensen van het platteland, vooral de gewone dorpelingen die we niet terugvinden in schepenakten of in bestuurlijke functies, hier aan bod komen.

Een inleiding schetst de achtergrond waartegen de gebeurtenissen zich afspelen.
Er is een inhoudsopgave en een lijst van woorden en afkortingen met hun verklaring.
Na elk boek komen alfabetische indexen op persoonsnamen, plaatsnamen en instellingen, functies en beroepen.

Deze publicatie zal beslist menig genealoog of historicus, of algemeen wie geïnteresseerd is in het verleden van het Pajottenland, weten te boeien.

Auteur(s): 
Majella Martelé
Georgette Rogier
Paul Vandensteene
Alfons Depester
Jaar van uitgave: 
2020
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Dilbeek
Itterbeek
Sint-Martens-Bodegem
Periode in publicatie: 
1740-1795
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
139