Abbessae Bigardiae Majoris - De abdissen van de abdij van Groot-Bijgaarden

De auteur heeft zich voor het samenstellen van dit werk gebaseerd op de achtergelaten geschriften van broeder Henricus Palmans en de transcriptie van het oorspronkelijk abdij archief zoals dit door deze zorgzame broeder opgetekend werd, en aangevuld met eigen opzoekingen.

Dit werk is geen zuivere opsomming van de opeenvolgende abdissen van de Sint Wivina abdij, maar door bij elke abdis de aspecten van het kloosterleven doorheen de rekeningen duidelijk te maken is de insteek dus “uit het leven gegrepen”.
Hierdoor krijgen we een goed beeld van het reilen en zeilen in de abdij in de periode van 1549, toen de priorij tot abdij verheven werd, tot 1789 bij de uitdrijving en de verkoop door het Franse bewind, en het leven van de 13 abdissen.

Bij elke abdis worden ook de personen en beroepen weergegeven die op dat moment bij het leven in de abdij betrokken waren. Zo bevat het boek honderden familienamen wat het werk bijzonder interessant maakt voor genealogen.

Formaat: A4, 76 blz.

Auteur(s): 
Roland Vermeiren
Jaar van uitgave: 
2015
Prijs: 
25,00 euro
Ledenprijs: 
25,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Groot-Bijgaarden
Periode in publicatie: 
1549-1789
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
76