Wapenboek van het Heraldisch College

Wapenboek van het Heraldisch College (1973 - 2023)
 
542 wapens geregistreerd door het Heraldisch College te boek gesteld
 
Het Heraldisch College (HC) bestond in 2023 50 jaar. Bij deze gelegenheid organiseerde het HC het jaarlijks Congres van Familiekunde Vlaanderen onder het thema 'Heraldiek' en publiceerde het ook alle 542 door het HC tot dan geregistreerde wapens in een  "Wapenboek van het Heraldisch College 1973-2023" op 500 ex. Zie over dit boek de folder (PDF) hieronder.
 
 
Korting op de boekprijs
 
In het verleden heeft het Heraldisch College vier aparte boekjes in A5 formaat met resp. de wapens nrs. 1-100, 101-200, 201-300 en 301-400 uitgegeven. 
 
De namen van alle kopers van dergelijke deeltjes alsook welke deeltjes en in welke hoeveelheid zij die ooit kochten zijn ons bekend. Het HC wil deze kopers uit het verleden een korting gunnen op de prijs van het "Wapenboek HC 50 jaar". 
 
De korting wordt als volgt berekend: voor elk deeltje dat u indertijd kocht, hebt u recht op een korting van € 5 maar met een maximale korting van € 20 per besteld "Wapenboek HC 50 jaar" 
 
Voorbeeld: u bestelde indertijd 3 ex. van deel 1 en ook 3 ex. van deel 2, samen 6 deeltjes. Op uw eerste bestelling van het "Wapenboek HC 50 jaar" hebt u recht op de maximale korting van € 20. U bestelt later (of tegelijk) nog een tweede exemplaar van het "Wapenboek HC 50 jaar". U hebt recht op nog € 10 korting op dat tweede exemplaar. Hierna zijn uw kortingen opgebruikt. Ander voorbeeld: u bestelde 1 ex. van elk van de vier deeltjes die werden uitgegeven. U hebt recht op € 20 korting op de bestelling van 1 ex. "Wapenboek HC 50 jaar".
 
Deze korting zal, na ontvangst betaling op onze rekening voor een besteld "Wapenboek HC 50 jaar" en onze verificatie hoeveel deeltjes u in het verleden kocht, gebeuren via een overschrijving op uw bankrekening.