Vlaamse Stam 2 (2016) in de brievenbus

Image: 

In Vlaamse Stam 2 (2016) komen een aantal bijdragen voor die focussen op ziekten en geneesheren in het verleden.

In elke familie komen ziekte en gezondheid voor. Voorbeelden uit de families Hozee, Bosmans en Voet illustreren hoe ziekten, kraambedsterfte en epidemieën in vroegere eeuwen hun stempel drukten op het leven van onze voorouders. De vermoedelijk verwoestende impact van roodvonk bij de familie Van den Berghe in Lotenhulle in april 1854 toont dit zeer treffend aan.

Wanneer een ziekte of ongeluk leidt tot het overlijden van de twee ouders binnen een gezin met minderjarige kinderen, dan zijn bronnen over nalatenschap en weesbeheer erg nuttig. Johan Roelstraete geeft de lezer interessante tips om deze bronnen te vinden en te gebruiken.

Soms vinden we in een familiegeschiedenis ook rondreizende chirurgijns of praktizijns. U leest hierover in dit tijdschriftnummer een voorbeeld van de oorspronkelijk Duitse familie Rood’Ermel.

Prof. em. Omer Steeno tenslotte vertelt ons meer over de familie van de wereldberoemde Vlaamse arts en anatoom Andreas van Wesele, alias Andreas Vesalius.

De vaste DNA-rubriek van dr. Maarten Larmuseau handelt in Vlaamse Stam 2 (2016) over de DNA-analyse die recent uitgevoerd werd op het skelet van de Zalige Idesbald van Koksijde.

In de fotorubriek ‘Beelden uit het verleden’ staat deze keer de (foto)kooldruk centraal.

Een aanrader dus! Meer weten of abonneren op ons tijdschrift? Zie: http://familiekunde-vlaanderen.be/tijdschrift