Vernieuwd overzicht van databanken en indices

Image: 
Vernieuwd overzicht van databanken en indices

Binnen Familiekunde Vlaanderen wordt door de PRODEO-werkgroep intensief gewerkt aan een betere raadpleegbaarheid van de gedigitaliseerde genealogische gegevens en aan een uniforme wijze van gegevensinvoer door de vrijwilligers in de diverse afdelingen en documentatiecentra.

Het streefdoel is het creëren van een overkoepelende databank met daarin zoveel mogelijk overleden personen die in het verleden in Vlaanderen en Brussel hebben geleefd, voor zover de historische bronnen toelaten hen te identificeren.

In de aanloop naar dit ambitieuze einddoel vonden we het belangrijk om nu al een oplijsting te doen van de beschikbare databanken en bestanden met digitale gegevens binnen alle afdelingen en documentatiecentra. Naar aanleiding hiervan vernieuwden we het overzicht van databanken en indices.

Via ‘Databanken en indices’ op de website van Familiekunde Vlaanderen krijgt u een overzicht van de toegangen tot de digitale collecties van de afdelingen en documentatiecentra van Familiekunde Vlaanderen.

U kan in dit overzicht ook gerichter zoeken door te selecteren op provincie, afdeling of brontype. De gemeentenamen kunnen alfabetisch gerangschikt worden.

Op deze manier zetten we een stap in de richting van een meer gebruiksvriendelijke consulteerbaarheid van de genealogische databanken binnen Familiekunde Vlaanderen.