Parochieregisters Eppegem binnenkort online

Image: 
Parochieregisters Eppegem binnenkort online

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Eppegem zwaar geteisterd: er werden maar liefst 176 huizen platgebrand. Ook de kerk en het toenmalige gemeentehuis liepen enorme schade op. De originele parochieregisters, die bewaard werden in de kerk, gingen in de vlammen op.

Gelukkig schreef koster Van Merstraeten de registers rond 1800 in een lijvig boek over en bleven de meeste gegevens dus toch bewaard. Dit boek bleef in het familiaal archief van zijn erfgenamen en kwam zo in Oostmalle terecht. Ondanks pogingen van het Algemeen Rijksarchief wenste de eigenaar er geen afstand van te doen, noch inzage in te geven.

Marc Van den Cloot, voorzitter van Familiekunde Vlaanderen, kende de man goed en bekwam wel een fotokopie van het boek. Hierdoor kon hij zijn eigen opzoekingen naar zijn grootmoeders familie verder zetten. De voorwaarde was dat Van den Cloot ook andere genealogen zou helpen, maar zonder een (extra) kopie te maken. Onder deze afspraak hielp Van den Cloot jarenlang talloze familiekundigen.

Na het overlijden van de eigenaar kwam het familiearchief, en dus ook het boek met de overgeschreven parochieregisters, in handen van diens enige zoon. Deze jongeman kende de waarde van dit erfgoed echter niet. Het boek ging dan ook (tijdelijk) verloren tijdens de – nog steeds lopende – verbouwingen aan het ouderlijk huis.

Om het ‘dubbel’ van de parochieregisters te waarborgen voor de toekomst, ging de huidige eigenaar in op het verzoek van Van den Cloot om de gegevens toch ter beschikking te stellen aan de gemeenschap. De voorzitter van Familiekunde Vlaanderen nam vervolgens contact op met het Algemeen Rijksarchief. In onderling overleg met Chantal Vancoppenolle, operationeel directeur Rijksarchieven in de Vlaamse provincies, werd Van den Cloots kopie te Brussel volledig gescand.

Het Rijksarchief engageert zich om de parochieregisters nu zo snel mogelijk via het internet te ontsluiten.