Nieuw tijdschriftnummer van Vlaamse Stam verschenen

Image: 
Nieuw tijdschriftnummer van Vlaamse Stam verschenen

Leden van Familiekunde Vlaanderen vonden recent Vlaamse Stam. Tijdschrift voor familiegeschiedenis, 1 (2014) in de brievenbus. In het eerste nummer van 2014 – tevens ook de vijftigste jaargang (!) – werden traditiegetrouw opnieuw een aantal interessante bijdragen opgenomen.

Dr. Maarten Larmuseau (KULeuven) heeft het in zijn column Verborgen in het DNA over het feit dat er weinig Vlaamse ‘koekoekskinderen’ waren in de laatste vierhonderd jaar. Hij ontdekte immers via genetisch – genealogisch onderzoek in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen dat de juridische stambomen nagenoeg overeenkomen met de biologische. Reden te meer dus om vertrouwen te hebben in genealogisch onderzoek en uw paternale afstamming.

Hoofdredacteur Wilfried Devoldere beklemtoonde reeds in een vroegere bijdrage in Vlaamse Stam het belang van de parochieregisters die dateren van na de Franse Revolutie voor familiekundig onderzoek. In het huidig nummer geeft hij in zijn bijdrage Waar vind ik 19de-eeuwse (Zuid- en Midden-West-Vlaamse parochieregisters?) een praktisch overzicht van de plaatsen waar deze parochieregisters voor Zuid- en Midden-West-Vlaanderen kunnen geconsulteerd worden, meer bepaald in het Rijksarchief te Kortrijk of in het Documentatiecentrum van FV Regio Mandel-Leie.

Ludo Lathouwers kiest voor een methodologische aanpak, in zijn bijdrage Halve nichten, volle neven en verre kozijns. Voor al wie vragen heeft omtrent de juiste benaming van neven, achterneven en volle neven, geeft de auteur een gefundeerd antwoord.

Pieter Donche neemt de Brugse genealoog Jacobus Antonius Kerchof (1625-1685) en diens familie onder de loep. In het eerste deel van zijn bijdrage komt de mooi geïllustreerde en rijkelijk met bronnen gestoffeerde biografie van Kerchof aan bod, inclusief zijn staat van goed. In een tweede deel zal dan de genealogie van de familie van Jacobus Antonius Kerchof geverifieerd worden aan de hand van tal van authentieke Brugse historische bronnen en zal de auteur een geval van fraude hierin aantonen.

De overige bijdragen in dit nummer zijn:

  • Nicolas De Vijlder, Antwerps paardenbezit in de zeventiende en achttiende eeuw.
  • Paul Van Thillo en Jac van Tillo, Genealogie van de familie Van Thillo. Statistieken.
  • dr. Paul Huys, 1730 : het geboortejaar van de Brugse schilder Bernard Verschoot.

Tenslotte vindt u zoals gewoonlijk ook in dit nummer de vaste rubrieken nieuwsberichten en nieuwe publicaties.

We wensen u veel leesgenot toe !

Meer informatie in verband met het tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen vindt u hier.