Meer dan een pop-up. Waardevolle en betaalbare erfgoedtentoonstellingen voor één dag

Image: 
Meer dan een pop-up. Waardevolle en betaalbare erfgoedtentoonstellingen voor één dag

Bij publieksevenementen, zowel bij lokale als regionale evenementen zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag en/of Open Kerkendagen, organiseren erfgoedbeheerders activiteiten voor één dag om hun erfgoed in de kijker te zetten. Het meest gebruikte medium hiervoor is de klassieke tentoonstelling.

Vaak vergt de organisatie van een dergelijke ééndagsexpo een grote inzet die dan nog eens met een krap budget gerealiseerd moet worden. Hoe pak je deze uitdaging best aan?

In deze vorming krijg je, vanuit de praktijk, concrete tips om een geslaagde ééndagstentoonstelling op te zetten. Een sterke inhoud, communicatie, participatie, planmatig werken, samenwerking, duurzaamheid en vormgeving zijn van cruciaal belang. Kortom: je leert er hoe je een waardevolle en betaalbare erfgoedexpo voor één dag kunt creëren.

De vorming wordt gegeven door Els Veraverbeke, conservator van het Huis van Alijn. In het Huis van Alijn realiseerde zij sinds 1999 talrijke expo’s met een out-of-the box aanpak. Door de rol van het publiek in vraag te durven stellen, gebruik te maken van originele communicatiestrategieën en door een multidisciplinaire aanpak te koppelen aan een sterke inhoud, is zij er samen met het Huis van Alijn in geslaagd het erfgoed van alledag op de culturele agenda te zetten. Vaak wordt daarbij nauw samengewerkt met erfgoedverenigingen.

Doelgroep

Dit is een cursus voor lokale erfgoedorganisaties en deelnemers aan erfgoedevenementen die een basiskennis over de problematiek wensen te verwerven (niet voor gevorderden).

Praktische informatie

De cursus vindt plaats op de onderstaande data en locaties, steeds van 19u tot 22u. Het is telkens dezelfde vorming die in de vijf provincies georganiseerd wordt. Tijdens de cursus ontvang je cursusmateriaal en een drankje. Vooraf inschrijven is verplicht via het inschrijvingsformulier op de website van Heemkunde Vlaanderen. Deelnemen kost 5 euro.  Het inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op IBAN BE79 0682 2185 9033, BIC: GKCCBEBB met als vermelding ‘cursus pop-up + naam deelnemer’.

Voor meer informatie kan je terecht bij Daphné Maes via daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be of op 015 20 51 74.

Data en locaties

 • Dinsdag 1 maart 2016
  Huis van Alijn, Kraanlei 69, 9000 Gent
  Het Huis van Alijn is inhoudelijke en logistieke partner voor deze vorming. Voor de vorming kan je het museum gratis bezoeken.
 • Dinsdag 8 maart 2016
  Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge
  Erfgoedcel Brugge is de lokale partner voor deze workshop.
 • Woensdag 16 maart 2016
  Weekkapel Sint-Anna-ten-Drieënkerk, Hanegraefstraat 1, 2050 Antwerpen
 • Woensdag 23 maart 2016
  Kasteel van Horst, Horststraat 28, 3220 Sint-Pieters-Rode (Holsbeek)
  Het Kasteel van Horst is de lokale partner voor deze workshop.
 • Dinsdag 12 april 2016
  Jenevermuseum, Witte Nonnenstraat 35, 3500 Hasselt
  Het Jenevermuseum is de lokale partner voor deze workshop. Voor en na de vorming kan je het museum gratis bezoeken.

 

Deze vorming is een organisatie van Erfgoed in de praktijk, het gezamenlijk vormingsaanbod van Heemkunde Vlaanderen, FARO, Herita, Stichting Open Kerken en Familiekunde Vlaanderen. In het kader van een aantal evenementen (Open Monumentendag, Erfgoeddag en Open Kerkenweekend) organiseren deze vijf partners  al een paar jaar laagdrempelige avondcursussen die de deelnemers aan deze evenementen helpen bij de organisatie van hun activiteiten naar aanleiding van die erfgoedevenementen. Zo waren er reeds cursusavonden rond tentoonstellen voor beginners, het promoten van activiteiten, ideeën genereren om een erfgoedverhaal te presenteren, interactief rondleiden, … Vanaf 2015 kreeg dit gezamenlijk vormingsaanbod de naam Erfgoed in de Praktijk.