Geopunt.be combineert historische en hedendaagse kaarten van België

Image: 
Geopunt.be combineert historische en hedendaagse kaarten van België

Voor familiekundigen biedt de website www.geopunt.be een schat van informatie. Op deze geoportaalwebsite wordt immers alle mogelijke beschikbare geografische informatie in België gebundeld.

Wie de basiskaart raadpleegt op Geopunt, vindt behalve luchtfoto’s ook betrouwbare en actuele informatie over percelen, gebouwen, adressen, wegen en waterlopen. De nauwkeurigheid van die informatie gaat véél verder dan de stafkaart, commerciële initiatieven zoals Google Earth, of bijvoorbeeld het kadasterplan. De site is ook bruikbaar voor wie hedendaagse informatie zoekt. In de zoekbalk op de website kan u een adres of dienst (kinderopvang, school, ziekenhuis…) selecteren, en vervolgens navigeren naar de gewenste locatie op de kaart.

Via Geopunt krijgt u voor het eerst toegang tot historisch én digitaal kaartmateriaal. Het gaat om luchtfoto-opnames van de afgelopen 20 jaar, topografische en kadastrale kaarten uit de 18de en 19de eeuw, meer bepaald de kaarten van Fricx (1712), Ferarris (1777), Vandermaelen (1846-1854) en Popp (1842-1879). Zo kan de historische evolutie onderzocht worden van het bodemgebruik, of kan bestudeerd worden hoe uw perceel of woning eruit zag in het verleden.

Voor familiekundigen is deze website een middel om de chronologische evolutie van een bepaald perceel te volgen doorheen de eeuwen. Ook thans verdwenen hoeven en stratenpatronen kunnen hiermee geïdentificeerd worden. Men kan op geopunt.be verschillende kaarten over elkaar plaatsen - waarbij men zelf de graad van doorzichtigheid van elke kaart kan selecteren - om zo de huidige toestand van een plaats met een vroegere toestand te vergelijken.

In de loop van 2014 zal het portaal verder verrijkt worden met bijkomende data en maatschappelijk relevante applicaties zodat bedrijven, besturen en burgers Geopunt als waardevol instrument kunnen gebruiken in hun dagelijkse activiteiten.

BRON: website www.geopunt.be en eigen berichtgeving.